By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Prof. dr. René van der Hulst nieuwe voorzitter NVPC

Terug
20 november 2012     

Prof. dr. René van der Hulst nieuwe voorzitter NVPC

Prof. dr. René van der Hulst, hoofd van de afdeling Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie in het Maastricht Universitair Medisch Centrum (AZM) is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). Hij volgt prof. dr. Irene Mathijssen op. Mathijssen treedt na 3 jaar statutair af als voorzitter. Van der Hulst is door de leden van de NVPC gekozen op de najaarsvergadering van de vereniging.

Irene Mathijssen heeft zich de afgelopen periode als NVPC-voorzitter vooral ingezet om de kwaliteit van plastisch chirurgische zorg in Nederland verder te verbeteren. Zo is in de afgelopen jaren onder andere met diverse normen en richtlijnen een grote verbeterslag gemaakt, waaronder de Leidraad voor plastische en esthetische chirurgie. Bovendien heeft zij als ambassadeur van het vak veel gedaan om de breedte van de plastische chirurgie over het voetlicht te brengen en de aandacht meer te verleggen van esthetiek naar verzekerde zorg zoals handchirurgie, aangeboren afwijkingen en reconstructieve chirurgie. 

Mathijssen is vorige maand in het Erasmus MC benoemd tot bijzonder hoogleraar Craniofaciale chirurgie, waarbij zij zich richt op de behandeling van kinderen met aangeboren gezichts- en schedelafwijkingen.

Met prof. dr. van der Hulst blijft de NVPC zich inzetten voor de kwaliteit van plastisch chirurgie met als bijzondere focus de zorg voor patiënten op het gebied van reconstructieve chirurgie, handchirurgie en aangeboren afwijkingen. René van der Hulst is sinds 2001 plastisch chirurg in het AZM en bij het regionale ziekenhuis VieCuri in Venlo. Ook is hij werkzaam in het Orbis Medisch Centrum in Sittard. Hij is gespecialiseerd in Aangezichtschirurgie en Microchirurgie. Vanaf 2006 is hij ook actief als opleider van plastisch chirurgen en verricht hij wetenschappelijk onderzoek binnen een aantal gebieden van de plastische chirurgie.

Noot aan de redactie, niet voor publicatie:
Voor vragen is het mogelijk contact op te nemen met Justine Krenning, Reputatiegroep, via 0614818706 of j.krenning@reputateigroep.nl.

Powered By: webCiters