By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Geen enkel verband tussen autoimmuun ziekten en gebruik van implantaten

Terug
21 juni 2012     

PERSBERICHT NVPC – 21 JUNI 2012

Geen enkel verband tussen autoimmuun ziekten en gebruik van implantaten

NVPC: geen verbod, wel verplichte registratie van borstimplantaten

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) wijst een algemeen verbod van het gebruik van siliconen borstimplantaten met kracht van de hand. Het zogeheten Meldpunt Klachten Siliconen heeft om zo’n verbod gevraagd bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar aanleiding van de PIP-affaire met lekkende implantaten. Volgens de NVPC dupeert zo’n verbod talloze vrouwen, die bijvoorbeeld na een borstamputatie vanwege borstkanker een borstimplantaat krijgen. Voor PIP-implantaten geldt het advies deze te laten vervangen, maar met andere implantaten is het risico op lekken of scheuren zeer beperkt. Daarnaast is er ondanks eerder onderzoek geen enkel wetenschappelijk bewijs gevonden tussen kapotte protheses en ziekten, zoals autoimmuun ziekten. Wel pleit de NVPC voor een (internationaal) sluitend registratiesysteem, zodat bij problemen implantaten snel zijn op te sporen. Plastisch chirurgen in Nederland gaan op korte termijn zo’n systeem invoeren.

“Er is geen enkele medische noodzaak voor een algemeen verbod op siliconen implantaten”, stelt Irene Mathijssen, voorzitter van de NVPC. “Een dergelijke maatregel zou buitenproportioneel zijn. Maar een zeer beperkt deel van de gebruikers heeft klachten, zoals bijvoorbeeld kapselvorming, en behalve bij de PIP-implantaten komt scheuren of lekken zelden voor. Maar ook bij een laag risico zijn wij wel voorstander van een verplicht landelijk en zelfs internationaal registratiesysteem. Alle protheses moeten in een dergelijk systeem worden geregistreerd, zodat eventuele problemen sneller aan het licht komen en patiënten als het nodig is ook kunnen worden gewaarschuwd. ”De NVPC onderzoekt voor het registratiesysteem samenwerking met het DICA (Dutch Institute for Clinical Data), dat met dergelijke registraties veel ervaring heeft. Bij de registratie wordt elk implantaat geregistreerd, maar is de privacy van de patiënt gewaarborgd en kan er indien nodig een relatie worden gelegd met het EPD. Bij de registratie wordt op merk en type geregistreerd, zodat eventuele problemen snel worden herkend en er maatregelen kunnen worden getroffen. De NVPC wil dat er internationaal wordt geregistreerd, maar zal het voor plastisch chirurgen in elk geval in Nederland invoeren, uiterlijk in 2013.

Gezondheidsklachten
Verder wijst de NVPC er nogmaals op dat er ondanks vele wetenschappelijke onderzoeken nooit is bewezen dat er een relatie is tussen het krijgen van een autoimmuun ziekte en het hebben van borstprotheses. “Uit deze onderzoeken blijkt dat deze ziekte vooral voorkomt bij vrouwen tussen de twintig en veertig jaar, maar er is geen verhoogd risico aangetoond bij vrouwen met ten opzichte van vrouwen zonder siliconen protheses”, legt Mathijssen uit. “Er is geen sprake van een relatie tussen siliconen protheses en deze gezondheidsklachten.” Vermoedelijk heeft slechts een zeer beperkt aantal vrouwen, die een erfelijk bepaalde sterkere afweerreactie ontwikkelen, op de buiten de borstprothese getreden siliconen, last van deze aandoeningen. De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de NVPC gaan klachten inventariseren om deze mogelijke relatie in kaart te brengen. Hiervoor wordt momenteel een onderzoeks- en verwijsprotocol uitgewerkt. Patiënten met een siliconen borstprothese met overmatige afweerreacties of daarbij passende klachten, zullen worden doorverwezen naar gespecialiseerde internisten.

Uit een recent grootschalig onderzoek van de Britse nationale gezondheidsdienst is gebleken dat ook de siliconen, die gebruikt zijn in de PIP-implantaten niet giftig zijn, ook niet op langere termijn. De NVPC sluit zich aan bij de Inspectie om deze implantaten toch te laten verwijderen vanwege het gevaar op lekken.

Powered By: webCiters