By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Handletsel thuisklussers leidt vaak tot langdurige arbeidsuitval

Terug
15 mei 2012     

Handletsel thuisklussers leidt vaak tot langdurige arbeidsuitval

NVPC ondersteunt initiatief VeiligheidNL om klussers bewust te maken van veilig gedrag tijdens klussen

Utrecht, 15 mei 2012 - In de periode rondom Hemelvaart en Pinksteren wordt door plastisch chirurgen ieder jaar een piek gezien in het aantal handletsels. Vaak zijn het handletsels die ontstaan door onzorgvuldig gebruik van een cirkelzaag. Dit soort ongevallen veroorzaakt ernstig letsel met doorsnijding van pezen, zenuwen en botten. De behandeling vereist niet alleen uitgebreide operaties om alle structuren en functies weer te herstellen, maar ook een langdurig traject van revalidatie. Plastisch chirurg Irene Mathijssen: “Veelal resteert er een functiebeperking die het hervatten van het eigen beroep kunnen beperken”. VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid) heeft de app Klus+ ontwikkeld. De app helpt klussers op weg om klussen goed voor te bereiden en veilig uit te voeren. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) ondersteunt dit initiatief om letsels te voorkomen.

 

Volgens cijfers van VeiligheidNL leidt klussen tot naar schatting 120.000 medisch behandelde letsels per jaar, waarvan er 29.000 worden behandeld op een spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis. In de helft van de gevallen heeft het slachtoffer letsel aan hand of vingers. Handletsels zijn daarmee een belangrijke reden voor langdurig ziekteverzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid.

Letsels aan de hand en pols worden meestal gezien door een plastisch chirurg of erkend handchirurg. De medisch specialisten, die zich bezig houden met handletsels, dienen bekwaam te zijn in de complexe anatomie van de hand en in microchirurgische technieken om zenuw- en vaatletsel te repareren. Op dit moment nemen de aandoeningen aan de hand en pols in de opleiding tot plastisch chirurg een prominente plaats in.

Preventie van dit soort ongevallen is zeer wenselijk. Een belangrijke oorzaak die bijdraagt aan het ontstaan van ongevallen zijn het slecht voorbereid zijn op een klus. De NVPC ondersteunt het initiatief van VeiligheidNL om mensen meer bewust te maken van het risico dat thuisklussen met zich mee kan brengen. De door hen ontwikkelde app Klus+ zal naar verwachting bijdragen aan een betere voorbereiding van de klus en daarmee ook het aantal handletsels kunnen verlagen.

NVPC
De NVPC is sinds haar oprichting in 1950 de wetenschappelijke vereniging van de plastisch chirurgen in Nederland. Nagenoeg alle in Nederland geregistreerde plastisch chirurgen zijn lid van deze vereniging. Het specialisme wordt onderverdeeld in Handchirurgie, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie. De NVPC heeft als doel het bevorderen van de ontwikkeling van het specialisme en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden. De vereniging heeft 220 plastisch chirurgen en 50 plastisch chirurgen in opleiding als lid.

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Neem voor vragen contact op met Justine Krenning, Reputatiegroep via j.krenning@reputatiegroep.nl

 

Powered By: webCiters