By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


NVPC ondersteunt nieuwe oproep IGZ inzake PIP implantaten

Terug
15 maart 2012     

NVPC ondersteunt nieuwe oproep IGZ

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) schaart zich achter de oproep van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om ook alle vrouwen te onderzoeken, die voor 2001 borstimplantaten van het merk PIP- of M-implants hebben gekregen. De IGZ
vraagt ziekenhuizen en privéklinieken waar de betrokken vrouwen zijn behandeld, op te roepen voor controle en in overleg met de arts de implantaten eventueel te laten verwijderen. De oproep van de IGZ komt nadat uit onderzoek van het VARA-programma ZEMBLA is gebleken dat de Franse producent ook in oudere protheses heeft gewerkt met industriële siliconen. Deze siliconen zijn sinds 1998 op de Nederlandse markt.

 

De Nederlandse inspectie ging er tot nu van uit dat alleen de vrouwen die vanaf 2001 de PIP-implantaten kregen, risico liepen op implantaten waarmee gefraudeerd is. De IGZ ging hiervan uit, omdat de Franse inspectie hen en alle andere Europese inspecties had aangegeven dat er pas vanaf 2001 met siliconen gefraudeerd was door de eigenaar.

 

Beter keurmerk
Voor de NVPC zijn deze nieuwe feiten wederom aanleiding om te pleiten voor een beter keurmerk op Europees niveau. De huidige CE-markering voor
siliconen borstimplantaten is niet veilig genoeg, stelt de NVPC. “Een CE-markering biedt geen garantie voor veiligheid en kwaliteit van het product voor patiënt of chirurg”, licht NVPC-voorzitter Irene Mathijssen toe. “Er zal geen enkel systeem ontwikkeld kunnen worden dat patiënten beschermt tegen kwade opzet van een fabrikant. Controle van producten zal altijd steekproefsgewijs plaatsvinden, waardoor fouten onopgemerkt kunnen blijven. Bovendien zijn sommige nadelige effecten pas op de lange termijn merkbaar en is de oorzaak dus pas achteraf vast te stellen. Gelukkig betreft het hier incidenten en hebben verreweg de meeste producenten van medische middelen veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan.”

 

Registratie

In het verlengde van een beter keurmerk, pleit de NVPC ook voor een verplicht registratie systeem. Door fraude zijn nu duizenden vrouwen gedupeerd. In ziekenhuizen is het al jaren verplicht om ieder implantaat dat in een patiënt wordt geplaatst, te registreren. Deze plicht geldt niet voor particuliere klinieken. Bovendien bleek dat een aantal van deze klinieken inmiddels niet meer bestaat en hun administratie incompleet was. Het bijhouden van een zogenaamd track-and-tracingsysteem is dus essentieel en moet verplicht worden gesteld aan elke kliniek die met implantaten werkt, ongeacht of dit verzekerde of niet-verzekerde zorg betreft.”

 

Utrecht, 15 maart, 2012

Powered By: webCiters