By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Veiligheid van borstprotheses wordt samen met de NIV in kaart gebracht

Terug
09 februari 2012     

PERSBERICHT NIV / NVPC

Internisten en plastisch chirurgen gaan gezamenlijk klachten inventariseren

Veiligheid van borstprotheses wordt samen in kaart gebracht

Utrecht, 9 februari 2012

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) gaan gezamenlijk klachten inventariseren met het oog op een eventuele relatie tussen het hebben van siliconen borstprotheses en het krijgen van auto-immuunziekten of bindweefselziekten.

Directe aanleiding is de onrust onder patiënten naar aanleiding van protheses van het merk PIP en M-implant, die moeten worden vervangen. Patiënten met siliconen protheses die lekken hebben soms gewrichtsklachten en ontwikkelen soms een auto-immuunziekte. De relatie met de siliconen prothese is niet geheel duidelijk. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen gaan internisten en plastisch chirurgen gezamenlijk beleid bepalen en klachten inventariseren. Vrouwen met klachten worden doorverwezen naar een gespecialiseerde internist. “De veiligheid van de patiënt staat voorop”, stellen Frank Bosch (NIV) en Irene Mathijssen (NVPC).

Sinds begin jaren ‘60 worden siliconen protheses gebruikt voor het vergroten van een borst, voor het reconstrueren van een borst na amputatie vanwege borstkanker of voor het reconstrueren van een borst als onderdeel van een geslachtsveranderende behandeling. In de afgelopen 50 jaar zijn veel verbeteringen aangebracht in zowel de envelop van de prothese als in de siliconen-vulling. Hierdoor gaan de protheses tegenwoordig minder snel kapot en zijn ze mogelijk minder doorlaatbaar voor de siliconen inhoud.

Er is de afgelopen jaren veel internationaal onderzoek gedaan naar de veiligheid van protheses. In 2006 startte de Amerikaanse Food en Drug Administration (FDA) een grote studie (40.000 deelnemers). Bij de analyse van deze onderzoeksresultaten werden na 2 – 3 jaar nog geen aanwijzingen gevonden voor een relatie met borstkanker, auto-immuunziekten, bindweefselziekten of andere systeemziekten. Ook het geven van borstvoeding bleek veilig voor vrouwen met borstprotheses. Definitieve uitspraken over de veiligheid kunnen echter (nog) niet worden gedaan omdat bekend is dat de meeste borstprotheses pas na langere tijd (gemiddeld 10 jaar) kans hebben op scheuren en dat de gewrichtsklachten/auto-immuunziekten pas optreden nadat de siliconengel uit de prothese is getreden.
Helaas is de betrouwbaarheid van de studie beperkt omdat na 2 – 3 jaar een groot aantal vrouwen om onduidelijke redenen voortijdig van deelname afzag.

Wetenschappelijk bewijs
Het wetenschappelijk bewijs voor een relatie tussen auto-immuunziekten of bindweefselziekten en het hebben van siliconenprotheses is beperkt. De FDA rapporteerde in 2001 een associatie tussen gewrichtsklachten/auto-immuunziekten en buiten de borstprothese getreden siliconengel. Deze aandoeningen worden in grote studies echter even vaak aangetroffen bij vrouwen met protheses als bij vrouwen zonder protheses. Vermoedelijk heeft slechts een beperkt aantal vrouwen, die een erfelijk bepaalde sterkere afweerreactie ontwikkelen, op de buiten de borstprothese getreden siliconen last van deze aandoeningen.

De NIV en de NVPC gaan op korte termijn klachten inventariseren om deze mogelijke relatie in kaart te brengen. Hiervoor wordt momenteel een onderzoeks- en verwijsprotocol uitgewerkt. Patiënten met een siliconen borstprothese met overmatige afweerreacties of daarbij passende klachten, zullen worden doorverwezen naar gespecialiseerde internisten.

Indien de prothese bij deze patiënten moet worden verwijderd, lijkt het logisch om geen nieuwe siliconengel gevulde prothese te plaatsen. Of andere beschikbare borstprotheses welke gevuld zijn met water of een ander vervangmiddel voor siliconengel geheel veilig zijn is nog niet bekend. Hoewel deze protheses geen siliconengel bevatten hebben ze wel allen een envelop van siliconen. Een andere optie is een borstreconstructie met behulp van eigen weefsel zoals de DIEP-lap waarbij een borst wordt gemaakt van de eigen huid en vet van de buik.

Powered By: webCiters