By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


NVPC bevestigt standpunt over PIP-protheses of M-implants

Terug
21 december 2011     

 

Sinds de problemen rondom de Poly Implant Protheses (PIP) begin dit jaar bekend werden, adviseert de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) patiënten met PIP-protheses een onderzoek met MRI te laten verrichten. Indien er een scheur in het kapsel van de prothese wordt gezien, wordt dringend geadviseerd deze te laten verwijderen. Mocht de prothese intact zijn, dan is het advies ook om de prothese te laten verwijderen, vanwege het hoge risico op kapot gaan van het kapsel. De nieuwe berichten van medische autoriteiten uit Frankrijk over het oproepen van 30.000 vrouwen met PIP-implantaat geeft geen reden tot een ander advies. Al eerder dit jaar heeft de Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) alle vrouwen met borstimplantaten van het Franse merk PIP en het Nederlandse merk M-Implants opgeroepen om zich te laten onderzoeken, als zij dit sinds april 2010 nog niet hadden gedaan of daartoe nog niet waren opgeroepen door hun behandelend arts.

 

Reden voor de oproep was dat de implantaten een verhoogde kans hebben te scheuren en/of te lekken en het niet duidelijk was of er op de langere termijn mogelijke lichamelijke reacties op de siliconengel kunnen optreden. Op dit moment is er geen verband gevonden tussen het hebben van PIP-protheses en borstkanker..

 

Advies aan vrouwen met PIP-protheses

De NVPC adviseert patiënten met PIP-protheses een onderzoek met MRI te laten verrichten. Bij een verdenking op kapselschade is er uiteraard een dringend advies tot explantatie (verwijdering van de prothese). Indien er geen afwijkingen worden gevonden op de MRI dan blijft het (minder dringende) advies explantatie gezien het verhoogde risico op het kapot gaan van het prothesekapsel. Die beslissing is uiteraard aan de patiënt.

 

Als de patiënt afziet van explantatie, dan zal de patiënt poliklinisch gevolgd worden. Een MRI wordt vervolgens alleen op indicatie herhaald en is ter beoordeling aan de behandelaar.

 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beschikt tevens over goede en actuele informatie over de PIP-implantaten. Zie www.igz.nl.

 

Type prothese

Het bericht heeft betrekking op alle vrouwen met implantaten van het merk PIP en M-implants die geproduceerd zijn na 2001. Het betreft de typenummers IMGHC-TX, IMGHC-MX en IMGHC-LS. In Nederland gaat het naar schatting om duizend vrouwen.

 

Alle ziekenhuizen en klinieken zijn vorig jaar al door de IGZ geïnformeerd over de noodzaak tot nader onderzoek. Vrouwen met borstimplantaten worden geadviseerd ook zelf te kijken naar de informatie die zij mee hebben gekregen na de operatie. Hierop staan merk en type vermeld. Vrouwen met de betreffende implantaten worden opgeroepen ook zelf contact op te nemen met hun behandelaar. Mochten vrouwen niet meer bij hun behandelaar/kliniek terecht kunnen, dan kan contact worden opgenomen met de huisarts. Deze kan voor doorverwijzing zorgen naar een plastisch chirurg. Met medisch-inhoudelijke vragen kunnen vrouwen het beste terecht bij hun behandelaar.

 

Verzekerde zorg

Extra controles die vrouwen met implantaten van PIP moeten laten doen, vallen onder verzekerde zorg. Dit is ook het geval als er een medische indicatie tot verwijderen wordt gegeven. Het terugplaatsen van nieuwe protheses wordt niet vergoed tenzij hiervoor een medische indicatie bestaat. Dat is het geval als de patiënt ooit borstkanker heeft gehad. In alle andere gevallen moet de patiënt zelf de nieuwe protheses betalen. Voor meer specifieke informatie over vergoeding kunnen vrouwen het beste contact opnemen met hun ziektekostenverzekeraar.

 

Hoe weet ik of ik een PIP-prothese heb?
In de eerste plaats kunnen vrouwen de informatie over hun borstimplantaat (prothese) bekijken op de informatie die zij hebben meegekregen na de operatie. Hierop staan merk en type vermeld. Deze informatie is ook op te vragen bij de kliniek waar de protheses zijn geplaatst. Mochten vrouwen niet meer bij hun behandelaar/kliniek terecht kunnen, dan adviseert de Inspectie contact op te nemen met de huisarts. Deze kan voor doorverwijzing zorgen naar een erkend plastisch chirurg.

Wat zijn de klachten bij een lekkend implantaat?
Symptomen en klachten die kunnen optreden bij een lekkende of scheurende PIP-prothese zijn veranderende vorm van de borst (beperkt bij kleine lekkage), pijnklachten en het van buiten zichtbaar zijn van het kapsel rondom de prothese. Hierbij zorgt de samentrekking van het kapsel voor een vervorming van de prothese tot een harde bal.

Wat zijn de gevaren/risico’s?
Uit onderzoek blijkt dat de (lekkende) siliconengel van het implantaten geen acuut gevaar vormt voor de gezondheid van vrouwen. Het blijft echter niet duidelijk wat de gezondheidsrisico’s op de langere termijn zijn. De resultaten van onderzoek hiernaar tonen geen verband tussen de implantaten en kanker. 

Hoe wordt onderzocht of mijn PIP-prothese lekt of is gescheurd?
Bij twijfel zal de specialist een MRI-scan laten maken. Op basis van de resultaten van de onderzoeken kunnen de vrouw en de arts gezamenlijk de afweging maken of het verwijderen van de implantaten verstandig is. Indien er geen afwijkingen worden gevonden op de MRI dan blijft het (minder dringende) advies van de NVPC explantatie gezien het verhoogde risico op problemen.

Wordt de controle en behandeling vergoed door mijn zorgverzekeraar?
De controle die vrouwen met implantaten van PIP moeten laten doen, valt onder verzekerde zorg. Dit is ook het geval als het medisch noodzakelijk is de prothese te verwijderen. Het terugplaatsen van nieuwe protheses wordt niet vergoed, tenzij hiervoor een medische indicatie bestaat. Dat is alleen het geval als de patiënt borstkanker heeft gehad.

Hoe vind ik een betrouwbare plastisch chirurg?
Via de website van de NVPC is het mogelijk een goede plastisch chirurg te vinden in de buurt. (http://www.nvpc.nl/plastisch_chirurgen.php). Via de huisarts is een verwijzing te krijgen.

Zijn andere prothesen wel veilig?
In Nederland wordt in ziekenhuizen en erkende klinieken met betrouwbare protheses gewerkt. De melding en oproep van de Inspectie betreft alleen het merk PIP en M-implants die geproduceerd zijn na 2001 met typenummers IMGHC-TX, IMGHC-MX en IMGHC-LS.

Klik hier voor een lijst met klinieken waar PIP protheses gebruikt werden

 

Powered By: webCiters