By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


NVPC: betere kwaliteit en veiligheid zorg privéklinieken

Terug
02 november 2011     

Leidraad voor plastische en cosmetische chirurgie in privéklinieken aangenomen

NVPC: betere kwaliteit en veiligheid zorg privéklinieken

 

Utrecht, 2 november 2011 – De leden van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) hebben op 1 november ingestemd met de leidraad voor plastische en cosmetische chirurgie in privéklinieken. Doelstelling van de leidraad van de NVPC is de kwaliteit en de veiligheid van plastisch chirurgische en esthetische ingrepen, die haar leden in particuliere klinieken uitvoeren, verder te verhogen. Vanaf dit moment geldt de leidraad voor de leden van de NVPC als nieuwe norm. De NVPC legt de lat hoog als het gaat om kwaliteit en patiëntveiligheid van particuliere klinieken. De leidraad is ontwikkeld in het kader van het kwaliteitsbeleid van de Orde van Medisch Specialisten en in samenwerking met Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

 

Volgens de NVPC is er te weinig regelgeving rondom particuliere klinieken, met name op het gebied van transparantie, veiligheid en kwaliteit van zorg. De leidraad biedt regels voor plastisch chirurgische en esthetische ingrepen in combinatie met regelgeving rondom de bedrijfsvoering binnen particuliere klinieken om dit te verbeteren. “De leidraad is daarmee een strenge norm voor een patiëntveilige omgeving, waar patiënten door goed geschoolde en bekwame plastisch chirurgen worden behandeld. Met de leidraad wil de NVPC continue verbetering van kwaliteit van zorg afdwingen”, licht plastisch chirurg en voorzitter van de NVPC, dr. Irene Mathijssen toe. “De norm is daarmee een kwaliteitsgarantie voor patiënten als zij voor een erkende plastisch chirurg kiezen.”

 

Meten is weten

De leidraad eist dat klinieken kwaliteit gaan meten. Voorbeelden uit de leidraad zijn de registratie van kwaliteitsindicatoren (meetwaardes van kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten), complicaties en klachten van patiënten. Daarnaast zijn er regels opgesteld wie geopereerd mag worden om patiëntveiligheid te vergroten. Bijvoorbeeld mogen patiënten met overgewicht (BMI>35), kinderen en mensen met andere lichamelijke en geestelijke aandoeningen slechts onder zeer strenge voorwaarden geopereerd worden in de privéklinieken. Ten slotte wordt Informed consent geëist, evenals een cooling down periode, een periode van bezinning voor de patiënt tussen het eerste consult en het op de wachtlijst plaatsen, wordt gedefinieerd om impulsieve beslissingen van patiënten te voorkomen.

 

Kwaliteitseisen rondom kliniek zelf

Naast eisen rondom patiëntenzorg, is een groot aantal veiligheids- en kwaliteitseisen opgenomen voor de klinieken zelf. Zo moeten operatiekamers en behandelkamers aan strenge hygiënische eisen voldoen en worden eisen gesteld aan verslaglegging van patiëntencontacten.

 

Expertise noodzakelijk

Momenteel is iedere arts die zich bekwaam acht bevoegd bepaalde ingrepen te doen. Schrijnende incidenten hebben aangetoond dat dit nogal eens op gespannen voet staat met de kwaliteit van de ingrepen. Erkende plastisch chirurgen daarentegen, hebben een opleiding van minimaal 6 jaar na hun artsendiploma genoten. Zij worden hierna periodiek gecontroleerd en gevisiteerd. Dit belangrijke kwaliteitskenmerk is opnieuw bevestigd en verankerd in de leidraad. Bij een visitatie moet de plastisch chirurg aantonen voldoende nascholing te hebben gevolgd en up to date te zijn op het gebied van technische en theoretische vaardigheden. Deze leidraad stelt nu eisen aan de plastisch chirurg die plastische en esthetische zorg levert in een privékliniek.

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) beslist in een eigen ledenvergadering (eind november) over het opnemen van de leidraad in het ZKN-keurmerk. Dit keurmerk waarborgt de kwaliteit van de bij ZKN aangesloten klinieken.

 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor vragen is het mogelijk contact op te nemen met Justine Krenning, Reputatiegroep via j.krenning@reputatiegroep.nl of (06) 14818706.

Powered By: webCiters