Ziekenhuizen:
Centraal Militair Hospitaal
Diakonessenhuis, locatie Utrecht
UMC Utrecht
UMC Utrecht, locatie WKZ