Gegevens:

naam : dhr. prof. dr. J.H. Coert
bezoekadres : Heidelberglaan 100
    3584 CX Utrecht
telefoon : 030-2502000
www.defensie.nl/cdc/gezondheidszorg/hospitaal/