Ga door naar hoofdcontent
Slider afbeelding
Slider afbeelding

Loopbaan

De NVPC is betrokken bij de gehele loopbaanontwikkeling van plastisch chirurgen: van opleiding tot bij- en nascholing.

Nascholing

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) toetst periodiek of artsen en opleidingen voldoen aan de regels van het College Geneeskundige Specialismen. Hiervoor moet elke plastisch chirurg zich continue blijven ontwikkelen.

De vereniging houdt een overzicht bij van alle geaccrediteerde nascholingen voor onze beroepsgroep.

Afbeelding Medical,Record.,Medical,Folder.,Medical,Insurance.,Personal,Document.,Medical,Archive.

Thema’s

NVPC pijler: Beroepsbelangen

NVPC pijler: Kwaliteit

NVPC pijler: Opleiding

NVPC pijler: Wetenschap

Noodzaak accreditatie

Een plastische chirurg heeft het recht om de wettelijke titel te voeren als de arts voldoet aan de regels en zich heeft ingeschreven in een specialisten- of profielartsenregister.

Doel visitatie

Het visitatiemodel van de NVPC is een instrument voor plastisch chirurgen om het eigen individuele functioneren te evalueren en daar feedback op te ontvangen.

Afbeelding voor

In deze database vindt u medische richtlijnen voor de tweede lijn. Richtlijnen beschrijven evidence-based aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk.

Afbeelding voor

DBIR is een kwaliteitsregistratie met als doel:

  1. Monitoren van de kwaliteit van zorg
  2. Monitoren kwaliteit van implantaten
  3. Traceerbaarheid en recall