Ga door naar hoofdcontent
LiteratuurM.A.M. Mureau – Psychosexual And Psychosocial Adjustment Of Hypospadias Patients

M.A.M. Mureau – Psychosexual And Psychosocial Adjustment Of Hypospadias Patients

Categorie
Datum01/01/0001
Auteurs
Afbeelding voor M.A.M. Mureau – Psychosexual And Psychosocial Adjustment Of Hypospadias Patients

Samenvatting

Het proefschrift beschrijft de onderzoeksresultaten van de effecten op lange termijn van chirurgische correctie van hypospadie op de psychoseksuele en psychosociale ontwikkeling en op de genitale beleving. Hypospadiepatiënten (leeftijd 9-38 jaar) werden vergeleken met een op leeftijd gematchte groep patiënten die een liesbreukoperatie hadden ondergaan. Het onderzoek werd verricht met een semi-gestructureerd interview en gestandaardiseerde psychologische vragenlijsten.

Hypospadiepatiënten maakten geen verstoorde psychoseksuele ontwikkeling door, maar voelden zich significant vaker geremd in het aangaan van seksuele contacten ten gevolge van schaamte over het uitelijk van hun penis. Tevens waren zij significant minder tevreden met het uiterlijk van hun penis, met name ten gevolge van het besneden aspect en de geringere lengte.

Er werden geen verschillen aangetoond tussen het psychosociaal functioneren van hypospadiepatiënten en de controlemannen.

Na dit onderzoek werd 8% van de patiënten opnieuw geopereerd vanwege een slecht functioneel of cosmetisch operatieresultaat.

Om de kleine groep patiënten met psychoseksuele of psychosociale problemen optimale zorg te bieden, verdient het de aanbeveling om alle hypospadiepatiënten routinematig tenminste eenmaal een consult aan te bieden in hun adolescentie.

Summary

The thesis describes the long-term effects of surgical correction of hypospadias on psychosexual and psychosocial development and on genital perception. Hypospadias patients (9-38 years) were compared with age-matched males operated for inguinal hernia. A semi-structured interview and standardised psychological questionnaires were used.

Hypospadias patients did not show a disturbed psychosexual adjustment, but they reported significantly more inhibitions with seeking sexual contacts as a result of embarrassment about their penile appearance. Also, hypospadias patients were significantly less satisfied with their penile appearance, mostly because of the circumcised appearance and a smaller length.

No differences were found between psychosocial functioning of hypospadias patients and the control males.

Following the current investigation 8% of the patients were reoperated because of a poor functional or cosmetic result.

It is recommended that all hypospadias patients be seen at least once during adolescence as a standard therapeutic procedure, to give optimal care to the small group of patients with psychosexual or psychosocial problems.