Ga door naar hoofdcontent
LiteratuurJulien Henri Antoine Ridder Van Rappard – Controlled Tissue Expansion In Reconstructive Surgery

Julien Henri Antoine Ridder Van Rappard – Controlled Tissue Expansion In Reconstructive Surgery

Categorie
Datum01/01/0001
Auteurs
Afbeelding voor Julien Henri Antoine Ridder Van Rappard – Controlled Tissue Expansion In Reconstructive Surgery

IN CONCLUSION THE FOLLOWING STATEMENTS CAN BE MADE:

  1. Despite the fact that an increase in mitotic activity is seen in the epidermis, tissue expansion gains more ‘stretching’ than ‘new formation’ of tissue, in contrary to what is suggested in literature.
  2. It can be alleged that capsule formation takes place more extensively around an expanding prosthesis than a non-expanding one.
  3. The effective surface-area increase by means of tissue-expansion is about a factor 2.5 less than, on ground of specifications and volumes of the different expanders would be expected.
  4. The result of reconstructions by means of tissue-expansion is more highly dependent on experience than would be expected in view of simplicity of the technique.
  5. When using strict indications, tissue-expansion techniques can be considered as a very valuable contribution in reconstructive surgery.

CONCLUDEREND KAN HET VOLGENDE WORDEN GESTELD:

  1. ondanks het feit dat er een verhoogde mitotische activiteit wordt waargenomen in de epidermis betreft tissue-expansion toch meer ‘oprekking’ dan ‘nieuwvorming’ van weefsel, dit in tegenstelling tot wat over het algemeen in literatuur wordt gesuggereerd.
  2. Er zijn redenen aan te voeren dat kapselvorming rond tissue-expanders in hogere mate plaatsvindt dan rond niet-expanderende protheses.
  3. De daadwerkelijke weefseloppervlaktewinst welke onder invloed van een tissue-expander wordt bewerkstelligd, is ongeveer een factor 2.5 lager dan op grond van zijn afmeting en volume zou kunnen worden verwacht.
  4. Het resultaat van reconstructies middels tissue-expansion is in hogere mate afhankelijk van ervaring dan men met het oog op de eenvoud van de techniek zou veronderstellen.

Indien indicatiestelling strikt plaatsvindt, kan tissue-expansion als een zeer belangrijke bijdrage in de reconstructieve chirurgie worden beschouwd.