Ga door naar hoofdcontent
InformatieReglement NVPC reisbeurs

Reglement NVPC reisbeurs

Het bestuur van de NVPC stimuleert jonge plastisch chirurgen om klinische verdieping te zoeken in het buitenland. De plastische chirurgie in Nederland zal hierdoor uiteindelijk verrijkt worden. Zolang de kas het toelaat, kunnen leden die van plan zijn een fellowship of stage in het buitenland te volgen op het gebied van de plastische chirurgie meedingen naar de NVPC reisbeurs. De beurs bestaat sinds 2011 en wordt jaarlijks uitgereikt. Selectie zal ook door het bestuur gebeuren.

Wanneer

Jaarlijks

Deadline

Nog te bepalen in 2023, uitreiking tijdens de NVPC-dagen op 3-4 november 2023.

Bedrag

5000 euro

Voorwaarden en inhoud aanvraag

 • U bent betalend lid of toehoorder van de NVPC
 • Het buitenlandse bezoek / de stage / het fellowship (verder te noemen: de reis) duurt ten minste 3 maanden
 • De reis betreft een klinische verdieping in de plastische chirurgie
 • De reis moet nog plaatsvinden binnen een jaar na het uitreiken van de prijs of is nog niet afgerond zijn op het moment van uitreiken van de prijs 
 • U bent van plan om na de reis terug te keren naar Nederland
 • U kunt de prijs slechts één keer ontvangen
 • De winnaar maakt na afloop van de reis een filmpje van 1 minuut voor presentatie tijdens de NVPC-dagen
 • Externe financiële ondersteuning van de reis dient gemeld te worden
 • Bijgesloten CV
 • Bijgesloten bankrekeningnummer (IBAN)
 • Een overzicht van aanvragen en toezeggingen andere fondsen alsmede eventuele betaling door eigen of bezochte instelling
 • Schriftelijke toezegging van en correspondentie met ontvangende instelling
 • Korte omschrijving van werkbezoek met daarin vermeld: doelstelling, omschrijving wetenschappelijk onderzoek indien van toepassing, duur verblijf, naam van ontvangende instelling en specialist incl. adres en e-mail
 • Aanbeveling van Nederlandse promotor of collega

Indiening

Stuur uw inzending naar bureau@nvpc.nl.