Ga door naar hoofdcontent
InformatieHoe word ik lid van de NVPC?

Hoe word ik lid van de NVPC?

Binnen onze vereniging zijn er verschillende lidmaatschappen:

Gewoon lidmaatschap

De NVPC kent het gewone lidmaatschap voor plastisch chirurgen die in Nederland geregistreerd en werkzaam zijn. Uw schriftelijke aanmelding voor het lidmaatschap kunt u, voorzien van uw handtekening en een kopie van de volledige RGS-verklaring, toesturen aan de vereniging. Daarbij dient u tevens te vermelden met ingang van welk jaar u lid wenst te worden; u kunt kiezen voor het lopende jaar of het volgende jaar. Als u kiest voor het lopende jaar wordt uw lidmaatschap zo snel mogelijk in orde gemaakt, ontvangt u alle berichten van de vereniging en toegang tot het ledengedeelte van de website. Als u kiest voor het volgende jaar dan gaat uw lidmaatschap in op 1 januari van dat jaar. U bent voor het jaar waar u voor kiest het volledige contributiebedrag verschuldigd. Indien u geen keuze doorgeeft, zal het lidmaatschap ingaan in het lopende jaar.

Via het lidmaatschap van de NVPC wordt u ook lid van de Federatie Medisch Specialisten, waarvoor een opslag op de contributie in rekening wordt gebracht. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. Voor informatie over de activiteiten van de FMS zie brochure.

Download voor aanmelding onderstaand formulier. Graag compleet ingevuld en ondertekend per e-mail toesturen naar bureau@nvpc.nl

Aspirant-lidmaatschap

De NVPC kent het aspirant-lidmaatschap voor plastisch chirurgen in opleiding. Uw schriftelijke aanmelding voor het aspirant-lidmaatschap kunt u, voorzien van uw handtekening en een kopie van het volledige RGS-document van de goedkeuring opleiding, toesturen aan de vereniging. Daarbij dient u tevens te vermelden met ingang van welk jaar u lid wenst te worden; u kunt kiezen voor het lopende jaar of het volgende jaar. Als u kiest voor het lopende jaar wordt uw lidmaatschap zo snel mogelijk in orde gemaakt, ontvangt u alle berichten van de vereniging en toegang tot het ledengedeelte van de website. Als u kiest voor het volgende jaar dan gaat uw lidmaatschap in op 1 januari van dat jaar. U bent voor het jaar waar u voor kiest het volledige contributiebedrag verschuldigd. Indien u geen keuze doorgeeft, zal het lidmaatschap ingaan in het lopende jaar.

Download voor aanmelding onderstaand formulier. Graag compleet ingevuld en ondertekend per e-mail toesturen naar bureau@nvpc.nl

Buitengewoon lidmaatschap

Voor toetreding tot de vereniging als buitengewoon lid komen in aanmerking plastisch chirurgen, als zodanig ingeschreven in het specialistenregister van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst dan wel een erkend specialistenregister in het buitenland, zonder praktijkvoering plastische chirurgie in Nederland.

Hiervoor geldt dat uw aanvraag door twee gewone leden van de vereniging ondersteund moet worden. De voordragende leden dienen u persoonlijk te kennen en zo nodig op verzoek van het bestuur hun ondersteuning toe te lichten. Een van beide voordragers moet aanwezig zijn op de ledenvergadering waarin het verzoek tot toetreding als buitengewoon lid besproken wordt. U ontvangt vervolgens na de eerstkomende ledenvergadering van de NVPC schriftelijk bericht. Indien uw verzoek tot het buitengewoon lidmaatschap in de vergadering in het voorjaar wordt goedgekeurd, gaat uw lidmaatschap direct in en bent u over dat jaar het volledige contributiebedrag verschuldigd. Uw schriftelijke aanmelding voor het buitengewoon lidmaatschap kunt u, voorzien van uw eigen handtekening en de handtekeningen van twee gewone leden van de NVPC, toesturen aan de vereniging.

Download voor aanmelding het onderstaand formulier. Graag compleet ingevuld en ondertekend per e-mail toesturen naar bureau@nvpc.nl

Toehoorder

Als toehoorder kunnen tot de vereniging toetreden:

  1. Artsen die niet ingeschreven staan in het Nederlands specialistenregister en niet in aanmerking komen voor het aspirant lidmaatschap, na gebleken belangstelling voor de plastische chirurgie.
  2. Artsen, paramedici of onderzoekers die betrokken zijn bij de plastisch chirurgische zorg met een aantoonbare nauwe samenwerking met een lid van de vereniging.

Voor de aanmelding als toehoorder geldt dat uw aanvraag door twee gewone leden van de vereniging ondersteund moet worden. De voordragende leden dienen u persoonlijk te kennen en zo nodig op verzoek van het bestuur hun ondersteuning toe te lichten. Een van beide voordragers moet aanwezig zijn op de ledenvergadering waarin het verzoek tot toetreding als toehoorder besproken wordt. U ontvangt vervolgens na de ledenvergadering van de NVPC schriftelijk bericht. Indien uw verzoek tot het toehoorderschap in de vergadering in het voorjaar wordt goedgekeurd, gaat uw toehoorderschap direct in en bent u over dat jaar het volledige contributiebedrag verschuldigd. Uw schriftelijke aanmelding voor het toehoorderschap kunt u, voorzien van uw eigen handtekening en de handtekeningen van twee gewone leden van de NVPC, toesturen aan de vereniging. Na 5 jaar vervalt het toehoorderschap automatisch. Een verlenging is mogelijk door opnieuw een aanvraag in te dienen.

Download voor aanmelding onderstaand formulier. Graag compleet ingevuld en ondertekend per e-mail toesturen naar bureau@nvpc.nl