Ga door naar hoofdcontent
InformatieBestuur NVPC

Bestuur NVPC

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie bestaat uit zes leden en een assessor uit de juniorvereniging. Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt de vereniging. Over de verschillende beleidsonderwerpen laat het bestuur zich adviseren door commissies en werkgroepen van de vereniging. Het bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Samenstelling bestuur

Drs. G.K. van Drunen (Bert) – voorzitter
Drs. E. Hajder (Edin) – vicevoorzitter
Drs. J.G. van der Meer (Josien – secretaris
Prof.dr. M. Buncamper (Marlon) – penningmeester
Drs. E.L.W.G. van Haren (Emiel)
Prof.dr. A.A. Piatkowski de Grzymala (Andrzej)
Dr. J. Beugels (Jop) – assessor namens JVPC

Alle eerste contacten lopen via het bureau van de NVPC, telefoonnummer 030-76 70 484 of per e-mail: bureau@nvpc.nl