By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more



Hoe word ik een plastisch chirurg?

Terug


Om plastisch chirurg te worden, moet u eerst het artsexamen met goed gevolg hebben afgelegd. Hierna kunt u zich specialiseren in de plastische chirurgie, gedurende zes jaar. De opleiding is ingedeeld in een tweejarige vooropleiding heelkunde en een vierjarige vervolgopleiding plastische chirurgie. De vooropleiding vindt plaats in een chirurgische opleidingskliniek. De vervolgopleiding wordt in een A-opleidingskliniek voor plastische chirurgie gevolgd. Binnen deze vervolgopleiding kan gedurende één jaar een stage in een andere opleidingskliniek (eventueel een B-opleidingskliniek) gevolgd worden of kan bijvoorbeeld een buitenlandse stage gedaan worden. Gedurende de vervolgopleiding wordt theoretisch onderwijs gevolgd, met per jaar twee schriftelijke examens. Het onderwijs en de examinering wordt door de commissie Opleiding en Examinering (ONE) verzorgd. Het afsluitend mondeling examen valt onder verantwoordelijkheid van het Concilium Plastico-Chirurgicum. Het Europese (EBOPRAS) examen geeft vrijstelling voor het Nederlandse mondelinge examen.


Powered By: webCiters