Ga door naar hoofdcontent
DocumentenProtocol voor toetsing van medische noodzaak voor explantatie van siliconen borstimplantaten bij aanhoudende systemische klachten

Protocol voor toetsing van medische noodzaak voor explantatie van siliconen borstimplantaten bij aanhoudende systemische klachten

Op 31 mei 2018 heeft het Zorginstituut Nederland een schrijven doen uitgaan met hierin het toevoegen van aanhoudende systemische klachten als medische noodzaak voor het verwijderen van borstimplantaten. In de huidige regelgeving staat dat het operatief verwijderen van borstimplantaat een te verzekeren prestatie is indien er een medische noodzaak voor verwijdering is. Dit geldt ongeacht om welke reden het implantaat is geplaatst. Artikel 2.1, onder d, van de Regeling zorgverzekering benoemt nu de medische noodzaak als:

een lekkage of ruptuur van een siliconenprothese, welke aangetoond is door een
mammografie/echo/MRI,

 • kapselvorming Baker-klasse IV met ernstige pijnklachten die gerelateerd zijn aan deze
  kapselvorming.
 • een persisterende/recidiverende infectie door de aanwezigheid van de prothese, welke niet
  reageert op andere behandelingen zoals antibiotica.
 • interferentie met de behandeling van borstkanker (bijvoorbeeld radiotherapie) door
  aanwezigheid van een borstprothese
 • Borstimplantaat geassocieerd anaplastisch grootcellig T-cel lymfoom (BIA- ALCL),
  aangetoond door middel van pathologisch onderzoek met cytologische punctie of
  histologisch biopt.

Zorginstituut Nederland verzoekt de betrokken partners, te weten wetenschappelijke vereniging voor plastische chirurgie (NVPC), internisten, zorgverzekeraars en patiënten een protocol te ontwikkelen om de toetsing op aanhoudende systemische klachten bij borstimplantaten eenvoudig te laten verlopen.

Afbeelding voor Protocol voor toetsing van medische noodzaak voor explantatie van siliconen borstimplantaten bij aanhoudende systemische klachten