By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Jaargang 2 Nummer 1

Terug
Nieuwsbrief NVPC Jaargang 2 Nummer 1

rubriek: Online

NVPC-privé

Wat? Een nieuwe roddelrubriek voor de vereniging?

Nou nee, niet echt, alhoewel het wel zou kunnen. De NVPC-privé pagina’s zijn geheime pagina’s die U op het Internet kan raadplegen. Op deze pagina’s verzamelen we de snel veranderende gegevens van onze vereniging. Adressen, email gegevens, de congresagenda, de nieuwsbrief en in de toekomst de notulen van verenigings-bijeenkomsten. Kortom alles wat ons als vereniging bindt en dat iedereen makkelijk moet kunnen bereiken. Waarom alles thuis hebben als U het op het Internet kunt vinden?

Hoe komt U op deze pagina? Via de thuispagina van de vereniging op adres http://www.nvpc.nl kiest U voor artsen en op die pagina kiest U de optie "NVPC-privé". U wordt dan gevraagd om een inlognaam en een wachtwoord.

Internet veiligheid

Iedereen krijgt een eigen inlog-naam en een paswoord. Als U mij een emailtje stuurt zal ik zo snel mogelijk deze gegevens terugsturen. Ook kan U de optie "Toegang" aanklikken op de artsen-pagina. Dan kunt U hier uw gegevens invoeren en zal ik uw gegevens sturen zodra ze aangemaakt zijn. Op deze wijze beschermen we onze privé-gegevens, als andere organisaties die tenminste niet op het Net zetten zoals ik liet zien op de vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie.

In het algemeen kan men stellen dat email redelijk veilig is, de brieven van de postbode kunnen ook opengescheurd worden, maar dat gebeurt niet vaak. Zo kan email ook onderschept worden, maar die kans is niet zo groot. Als het om echt geheime zaken gaat zoals patiëntengegevens dan is het verstandig een encryptie-programma te gebruiken. Helaas is dat nog niet echt gemakkelijk. Maar gezien de ontwikkelingen zal dat niet zo heel lang meer op zich laten wachten. Duurdere email pakketten zoals Eudora pro (voor de PC) hebben deze mogelijkheid al.

Artsen-pagina

Op de artsenpagina (http://www.nvpc.nl/dr) worden meer algemene zaken verzameld. Zo ligt het in de bedoeling alle samenvattingen van proefschriften van Nederlandse plastische chirurgen te verzamelen op de proefschriften-pagina. De andere plastisch chirurgische verenigingen zoals de Nederlandse Vereniging voor Aesthetische Plastische Chirurgie, de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie en de Vereniging voor Schisis en Craniofaciale afwijkingen wordt ruimte geboden. Verder informatie over het Internet voor medici alsmede de namen van alle plastici worden geordend per ziekenhuis.

Dan zullen persberichten met het standpunt van de vereniging over maatschappelijk relevante onderwerpen als privé-klinieken en de siliconen-hetze hier ook een plaats vinden. En tenslotte hebben we een plaatsje ingeruimd voor de Nederlandse afdeling van Interplast (http://www.nvpc.nl/interplast ).

Gratis emailadressen

Om het gebruik van het Internet en de communicatie via email te bevorderen is er uitgebreid overleg gevoerd met de EUR (Erasmus Universiteit Rotterdam). We zijn verheugd te kunnen berichten dat alle leden een eigen emailadres bij de vereniging kunnen krijgen. Om te beginnen zal op korte termijn voor het bestuur en alle juniorleden een emailadres worden aan gemaakt. Het adres zal dan achternaam@nvpc.nl worden. Nadere details zoals instellingen voor het ophalen en sturen van email worden op de website gepubliceerd op de artsenpagina. Alle andere leden die ook prijs stellen op een emailadres kunnen dit bij ondergetekende aanvragen.

Inhoud van onze NVPC-privé pagina’s

Dit alles is een eerste opzet en om onze gegevens zelf gemakkelijker te kunnen bereiken en om de vereniging toegankelijker te maken voor anderen. Om een optimaal effect te krijgen is het belangrijk dat iemand deze gegevens bijhoudt, en onze commissie is dan ook heel blij dat de secretaresse van onze vereniging, Carla Koopman, dat naast haar toch al drukke werkzaamheden wil doen. Tenslotte kan alleen een optimale invulling van deze pagina’s tot stand komen als wij voldoende feedback van U krijgen zodat we ze aan kunnen passen aan de behoefte van onze leden.

De volgende keer iets over het uitwisselen van ervaringen, nieuwsbrieven, nieuwslijsten en dergelijke via het Internet.

Ivar van Heijningen
email: vanheijningen@nvpc.nl

Powered By: webCiters