By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Conceptrichtlijnen

Terug

PROCEDURE RICHTLIJNAUTORISATIE


In de Algemene Ledenvergadering van november 2015 is de volgende procedure rond richtlijnontwikkeling aangenomen:


  • Conceptrichtlijnen worden voor commentaar aangeboden via deze pagina van de website, de leden ontvangen per e-mail een oproep om commentaar in te dienen.
  • Experts worden specifiek benaderd met het verzoek om commentaar in te dienen.
  • Na de sluitingsdatum verwerkt de betreffende richtlijnwerkgroep de commentaren in een definitieve richtlijn.
  • De definitieve richtlijn wordt opnieuw op de webpagina conceptrichtlijnen waarop de leden een oproep krijgen binnen een bepaalde termijn voor of tegen autorisatie van de richtlijn te stemmen.
  • De richtlijncommissie verzamelt de stemmen en adviseert het bestuur ten aanzien van autorisatie of afwijzing.
  • Het bestuur beslist over de autorisatie of afwijzing, gehoord hebbende de richtlijncommissie.
  • De richtlijn verschijnt op de webpagina met definitieve richtlijnen met vermelding van datum van autorisatie.


22-09-2023
22-09-2023
06-09-2023
01-09-2023
30-08-2023
30-08-2023
29-08-2023
12-07-2023
28-06-2023
26-06-2023
23-06-2023
23-06-2023
02-06-2023
26-05-2023
25-05-2023
02-05-2023
02-05-2023
21-04-2023
05-04-2023
31-03-2023
20-03-2023
06-03-2023
22-02-2023
22-12-2022
25-10-2022
11-10-2022
24-08-2022
26-07-2022
27-07-2022
02-05-2022