By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Conceptrichtlijnen

Terug

PROCEDURE RICHTLIJNAUTORISATIE


In de Algemene Ledenvergadering van november 2015 is de volgende procedure rond richtlijnontwikkeling aangenomen:


  • Conceptrichtlijnen worden voor commentaar aangeboden via deze pagina van de website, de leden ontvangen per e-mail een oproep om commentaar in te dienen.
  • Experts worden specifiek benaderd met het verzoek om commentaar in te dienen.
  • Na de sluitingsdatum verwerkt de betreffende richtlijnwerkgroep de commentaren in een definitieve richtlijn.
  • De definitieve richtlijn wordt opnieuw op de webpagina conceptrichtlijnen waarop de leden een oproep krijgen binnen een bepaalde termijn voor of tegen autorisatie van de richtlijn te stemmen.
  • De richtlijncommissie verzamelt de stemmen en adviseert het bestuur ten aanzien van autorisatie of afwijzing.
  • Het bestuur beslist over de autorisatie of afwijzing, gehoord hebbende de richtlijncommissie.
  • De richtlijn verschijnt op de webpagina met definitieve richtlijnen met vermelding van datum van autorisatie.


26-07-2022
27-07-2022
30-05-2022
02-05-2022
19-04-2022
14-04-2022
14-04-2022
06-04-2022
04-04-2022
17-03-2022
15-03-2022
09-02-2022
08-12-2021
08-12-2021
16-11-2021
24-02-2020