By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out moreABSTRACTFORMULIER VOOR NIET-LEDEN

Terug
Voorwaarden indienen abstracts
1. Abstracts dienen in het Nederlands te zijn geschreven.
2. Ten minste één van de auteurs of co-auteurs heeft het gewone lidmaatschap van de NVPC.
 
Mw. Dhr.
Titel:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Naam:
Voornaam:
Email:
Tel.nummer:
Plaats:
   
Titel van het abstract:
Auteur:
Co-Auteurs:
Naam NVPC lid:
Onderzoekslocatie:

Categorie
 
 
Basaal onderzoek Chirurgische techniek
Aesthetische chirurgie Klinische studie Wondgenezing/littekens
Reconstructieve chirurgie Case report Proefschrift
Organisatie & management Innovatie/idee  
     
 
  
Paper

Achtergrond:
 
(Maximum aantal woorden: 100)
Methode:
 
(Maximum aantal woorden: 100)
Ervaring:
 
(Maximum aantal woorden: 100)
Conclusie:
 
(Maximum aantal woorden: 100)
de auteurs verklaren hierbij dat zij geen financiële belangen hebben bij het onderwerp van hun presentatie.
de auteurs verklaren dat zij financiële belang hebben bij deze presentatie en zullen dit melden tijdens hun presentatie.
Verificatiecode intypen:

secure image

Let op: nadat u het abstract heeft ingediend ontvangt u een e-mail met ontvangstbevestiging. Indien u deze niet ontvangt, is er iets misgegaan met het indienen. U dient het dan opnieuw te proberen of een e-mail te sturen aan Bureau@nvpc.nl.
Hotmail, Gmail en Yahoo beschouwen berichten van de NVPC vaak als spam. U kunt dit voorkomen door ons e-mailadres toe te voegen aan de lijst van veilige afzenders. Voor verdere informatie klik op een van de volgende links:

HOTMAIL

   

GMAIL

   

YAHOO