By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Aanvraag voor een bijdrage in de kosten van een proefschrift

Terug

De NVPC steunt het verrichten van wetenschappelijk onderzoek door plastisch chirurgen (in opleiding). De NVPC doet dit door een bijdrage in de drukkosten van een proefschrift ter waarde van €500 ter beschikking te stellen.
Voorwaarden waar het verzoek tot een bijdrage aan moet voldoen:
 

  • Een verzoek voor een bijdrage in de drukkosten van een proefschrift wordt alleen gehonoreerd indien dit ten minste drie maanden voor het ter perse gaan is ingediend.
  • In het proefschrift wordt melding gemaakt van de ondersteuning door de NVPC.
  • In aanmerking komen aspirant-leden en gewone leden. 
  • Toehoorders komen in aanmerking voor de bijdrage mits het onderwerp van belang is voor de plastische chirurgie.
  • Het bedrag is maximaal 500 euro.
  • Tweemaal per jaar tijdens de huishoudelijke vergadering bericht de penningmeester over de ingekomen verzoeken.

Powered By: webCiters